http://autoskodaklub.sk/component/content/article/31-general/278-dopravnanehoda-liecimezranenia-alebo-dusu-o-vlastne-boli-viac-

Zlomená duša niekedy bolí viac než kosti -posttraumatická stresová porucha po autohaváriách.

„Nehoda sa stala pred niekoľkými týždňami. Každý jej vraví, aké mala šťastie, že prežila. Nič si nezlomila! Mala nejaké odreniny na miestach, kde ju bezpečnostný pás zadržal, ale zachránil jej život. Zápach airbagu a jeho úder do tváre však stále zostával v jej mysli. Nepríjemné sny začali takmer okamžite po nehode......

 

Extinct fires still smoldering and all understood how important it is not to stop all well aware that the zithromax side effects are no longer afraid, and Zithromax cope with inflammation as vsegoda happened under similar conditions.

Znepríjemňovali jej spánok takmer každý večer a väčšinou boli o tom, ako auto letelo vzduchom mimo cestu. Nedokázala ho zastaviť! Policajti povedali, že v rýchlosti vošla na zľadovatený most. Sneh už dávno zišiel, no popod most tiekol potok. Žiadny ľad nevidela. Pamätá si ako kričala „Niee!!!“

 

Nočné mory ju prenasledovali a prichádzali nezávisle na tom, ako bola vyčerpaná. Akonáhle si ľahla na posteľ a zaspala, prišli. Neboli len o havárii, ale vždy boli strašidelné. V niektorých zomierala, v niektorých strácala kontrolu nad autom.... Prešli týždne, mesiace no Andrea ešte stále nezabúda. V aute naďalej zažíva strach, kdekoľvek ide, vidí chyby iných vodičov. Začína byť podráždená, spomienky na haváriu ju prenasledujú ešte aj počas dňa. V práci je pre ňu čoraz ťažšie sa sústrediť. Veci postupne strácajú na význame a aj to, čo ju predtým bavilo akoby stratilo farby. Prestáva veriť tomu, že to niekedy ešte bude dobre...“

Autohavárie sú častým spúšťačom súboru problémov, ktoré sa označujú ako posttraumatická stresová porucha (PTSP).  Táto sa prejavuje príznakmi, ktoré je možné roztriediť do troch kategórií: obťažujúce  spomienky  na traumu (označované ako tzv. flashbacky),  vyhýbanie sa podnetom spájaných s traumou (šoférovanie, miesta na ktorých došlo k nehode, mosty, nadjazdy, križovatky...)  a prehnaná nabudenosť (zvýšené napätie a pozornosť venované všetkým možným nebezpečenstvám).
Problémom u nerozpoznanej a neliečenej posttraumamtickej stresovej poruchy je, že býva často podhubím, na ktorom vyrastá depresia, záchvaty paniky, fóbie a často tiež zneužívanie alkoholu a drog s cieľom utlmiť pretrvávajúce psychické utrpenie.
Ak ste teda zažili autohaváriu a prejavuje sa u Vás ešte aj mesiac po nehode väčšina, alebo niektoré zo 17 prejavov uvedených nižšie, doporučujeme Vám konzultovať odborníka. Najefektívnejšou liečbou pre posttraumatickú stresovú poruchu je tzv. kognitívno-behaviorálna psychoterapia (KBT), ktorá v sebe kombinuje prácu s traumou, traumatickými spomienkami, pocitmi viny a inými pridruženými problémami. Súčasťou terapie je často tiež nácvik relaxácie s cieľom znížiť nadmerné nabudenie nervového systému. V obzvlášť závažných prípadoch je vhodným doplnkom psychoterapie aj spolupráca s psychiatrom a predpísanie liekov.

 


•    Neustále sa vynárajúce a vtieravé rozrušujúce spomienky o udalosti, zahrňujúce obrazy, myšlienky alebo pocity - napríklad obeť dopravnej nehody môže prerušiť svoju činnosť v práci kvôli spomienkam na traumu a musí sa ísť opiť...
•    Opakujúce sa obťažujúce sny o udalosti
•    Konanie  a pocity jedinca  pri opätovnom prežívaní traumy - ak sú iní ľudia svedkami klientovho zahltenia flashbackom (opakovanými sa návratmi veľmi živých spomienok), popisujú správanie človeka ako že nepočúval,  ignoroval ich, nehybne civel pred seba alebo mal zvláštny výraz v tvári. Faktom je, že zvláštny výraz v tvári  je typický pre traumu. Klienti často hovoria, že príznaky ich pohltili ako vlna alebo ich „vtiahli“ priamo do pôvodnej traumy. Disociatívne spomienky môžu byť vyprovokované podnetom súvisiacim s traumou, napríklad pohľad na rovnakú značku a farbu auta ako v pôvodnom incidente alebo sa môžu objaviť bez podnetu, napríklad počas konverzácie nesúvisiacej s traumou.
•    Intenzívny stres a úzkosť pri vystavení podnetu spojeného s udalosťou
•    Fyziologické reakcie počas expozície  podnetu spojeného s udalosťou
•    Úsilie vyhnúť sa myšlienkam, pocitom alebo diskusiám spojených s traumou
•    Snahy vyhýbať sa činnostiam, miestam alebo ľuďom vyvolávajúcim spomienky na udalosť
•    Neschopnosť spomenúť si na dôležité aspekty  udalosti - obeť dopravnej nehody, ktorá bola počas incidentu pri vedomí, si nedokáže spomenúť na to, ako ju vyslobodili z vraku auta a naložili do sanitky alebo si nemôže spomenúť na rozhovor s lekárom, ktorý jej povedal, že jej partner zomrel
•    Výrazne oslabený záujem o činnosti, alebo aktivity
•    Pocity odstupu alebo odcudzenia od iných
•    Zúženie citového prežívania, neschopnosť radovať sa, akoby emočné znecitlivenie
•    Pocit zmarenej budúcnosti
•    Ťažkosti so zaspávaním a kvalitou spánku
•    Dráždivosť alebo výbuchy hnevu
•    Ťažkosti s koncentráciou
•    Hypervigilancia pozornosti – neustále nabudená pozornosť
•    Prehnaná úzkostnosť

O autorovi: Mgr. Ján Záskalan, klinický psychológ, psychoterapeut, 11 rokov praxe v oblasti práce s traumou a jej následkami. Lektor a supervízor v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.


 

ask banner forum

 

 

Reklama

 

imgres1

logonove1

valachovic 120x90.jpg

autofolie zuzi logo

gif20180x180oktober202012

auto123 logo