Auto Škoda klub je oficiálny klub majiteľov značky Škoda zaregistrovaný ako občianske združenie. Cieľom je osloviť majiteľom automobilov značky ŠKODA, ale aj priaznivcov tejto značky. Oblasť, v ktorej chceme pôsobiť je reprezentovanie klubu nielen  na celom území Slovenska ale aj na Európskej úrovni. Chceme pre našich členov poskytnúť cenné informácie pri opravách starších značiek vozidiel  Škoda, ako aj  opravách a úpravách starších a nových značiek.

 

 

Prezident OZ Auto Škoda klubu

Jozef VALACHOVIČ

Viceprezident OZ Auto Škoda klubu

Juraj OKŠA   Ing.Marek Gašpar

Tajomník OZ Auto Škoda klubu


Dana Kupčíková

Kontrolná rada OZ Auto Škoda klubu

Ladislav Pecze  Peter Talaba


Predseda kontrolnej rady OZ Auto Škoda


Jaroslav Urík

 

Extinct fires still smoldering and all understood how important it is not to stop all well aware that the zithromax side effects are no longer afraid, and Zithromax cope with inflammation as vsegoda happened under similar conditions.

ask banner forum

 

 

Reklama

 

imgres1

logonove1

valachovic 120x90.jpg

autofolie zuzi logo

gif20180x180oktober202012

auto123 logo