Auto škoda klub, o. z.

Škoda znak

Na konci roka 1894 začala v strojárskej dielni v Mladej Boleslavi výroba bicyklov. Hoci sa mnohé komponenty dovážali zo zahraničia, prevažne z Anglicka, niesli hrdú vlasteneckú značku Slavia. Názov Slavia sa neskôr používal aj pre motocykle L & K.

logologo

 

Extinct fires still smoldering and all understood how important it is not to stop all well aware that the zithromax side effects are no longer afraid, and Zithromax cope with inflammation as vsegoda happened under similar conditions.

 

Na vozoch z Mladá Boleslavi sa od roku 1904 začal objavovať znak zložený z priezviska zakladateľov továrne. Dnes toto logo označuje najluxusnejšie modely Škoda.

logo

Na tomto znaku sa prvýkrát objavili vavríny. Logu dominujú iniciály zakladateľov. Používalo sa v rokoch 1905 - 1925. Logo navrhla mladoboleslavská firma Blecha.

logo

Na znaku z roku 1923 možno prvýkrát uvidieť šíp s krídlami. Pôvod znaku nie je úplne jasný, jedna z variant hovorí, že si Tomas Maglic, vtedajší obchodný riaditeľ Škody, priviezol zo svojej cesty do Ameriky Indiána ako sluhu a krídlo je vlastne jeho štylizovaná hlava s čelenkou z peria a jeho podobu snáď navrhli pracovníci z dielní. Podľa druhej teórie ide o krídlo nesúce štylizovanou traverzu - základný prvok konštrukcie mostov, ktorej stavbe sa plzenská Škodovka venovala.

logo

Po zjednotení automobilky s plzenským koncernom Škoda roka 1925 je podľa zmluvy sa tento znak na automobiloch používa spoločne s logom Laurin & Klement, na niektorých autách je navyše šíp s krídlami. Oválny znak sa používal do roku 1933.

logo

V dvadsiatych rokoch minulého storočia boli na Úrade pre zápis známok a vzoriek v Plzni registrované dve variant nového znaku s okrídleným šípom. Druhá (bez textu a len s tromi perami) - štylisticky dokonalejšie - sa používa v podstate dodnes. Zaujímavosťou je, že logo bolo prvýkrát použité ešte pred prihlásením ako ochranná známka.

logo

V nasledujúcich rokoch sa znak Škoda používal spoločne s oválnym znakom.

K okrúhlemu znaku sa šípom a perutí bol pridám normový logotyp slová ŠKODA av roku 1937 je tento znak hodnotený ako jeden z najoriginálnejších, štýlovo najčistejších a najdokonalejších ochranných známok priemyselných podnikov vo svete.

logo

Na typ Favorit bol použitý ľahko zmodernizovaný znak bez textu. To sa písal rok 1988. So vstupom VW bolo nutné vyriešiť pravidlá týkajúce sa používania znaku, vlastníkom ochrannej známky je Škoda Plzeň, ktorá už sa Škoda Auto nemá nič spoločné. Preto bola v polovici roku 1991 zakúpená užívacie práva za 330 milióny Sk.

logo

Na typ Felicia (1995) bol použitý farebný znak s vavríny. Pre komerčné účely továreň vavríny nahrádza textom a na znaku je tak napísané celé meno automobilky - ŠKODA AUTO. Tento znak sa používa do dneška a spolu s fontom českej kubistické školy tvorí nezameniteľnú identitu značky.

logo

Čo okrídlený šíp Škody znamená?

logo

Šíp je symbolom rýchlosti a cielené aktivity. Krídla potom pokroku, voľnosti, šírka ponuky a odbyt výrobkov nielen vo svete. Otvor v krídle značí štylizované oko, čo má ukazovať na presnosť výroby a vnímavosť k okoliu. Vavríny symbolizujú silu, šikovnosť, víťazstvo a poukazujú na storočnej skúsenosti firmy. Zelená farba dodáva Škode väčšiu svojbytnosť, pretože konkurencia zelenú príliš nepoužíva. Okrem sviežeho výrazu zelená farba signalizuje pozornosť k novým výzvam, ako je ochrana životného prostredia, recyklácie použitých materiálov a ekologická výroba. Kruh samozrejme znamená jednotu, svet, harmóniu. Základ loga vznikol na začiatku dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia v dvoch veľa si podobných verziách.

ask banner forum

 

 

Reklama

 

imgres1